Vedlejší specializace Sales Management

Vidíte svoji budoucí kariéru v oblasti prodeje a obchodu?

Pak právě pro vás je tu vedlejší specializace Sales Management. Tato vedlejší specializace (Brožura vedlejší specializace 3SA) poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v oblasti prodeje a obchodu (Sales Manager, Key Account Manager, manažer zodpovědný za prodej, obchodní zástupce), a to napříč celým spektrem odvětví od prodeje spotřebního zboží, zboží dlouhodobé spotřeby, přes služby, B2B, B2G a další.

Získáte nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v oblasti obchodu a prodeje, ale osvojíte si i nezbytné praktické dovednosti. Do výuky je intenzivně zapojena také řada firem z praxe (např. v předmětu Řízení prodejních týmů se aktivně podílí firma Nestlé – viz motivační video).

Absolvování specializace vytváří dobré předpoklady pro uplatnění v obchodních a prodejních odděleních tuzemských i zahraničních firem. Získané znalosti vytvářejí výbornou startovací platformu jak pro úspěšnou manažerskou kariéru, tak pro vlastní podnikání. Vedlejší specializace je otevřena všem studentům VŠE.

Více o VS zde a ve videu níže.