Video vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství

Logistika – to je především pohyb a pohyb je základ všeho, chcete-li se jí věnovat, je vaše místo u nás,“ říká docent Novák, vedoucí Katedry logistiky a garant vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství.

Hlavní zaměření vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství je na supply chain management (SCM), mezinárodní přepravu a zasilatelství, včetně přepravních podmínek a komplementárních služeb, celní problematiku, relevantní smluvní vztahy, strategii logistických systému, jejich tvorbu a reengineering.

Katedra logistiky je oprávněna absolventům magisterského studia na své vedlejší specializaci udělovat certifikáty Evropské logistické asociace.

Více o VS zde.