Video vedlejší specializace Manažer kultury a umění

Zajímá vás spojení dvou zdánlivě odlišných, logicky však neoddělitelně propojených oblastí – ekonomiky a umění?

Cílem vedlejší specializace Manažer kultury a umění je vybavit studenty znalostmi v oblasti kulturních a kreativních průmyslů v rámci ekonomiky kultury. Management umění, kulturní tvorby a společenského využití kulturního dědictví se stává vysoce aktuální specializací s ohledem na zdrojový potenciál ekonomiky malé země. Globalizační procesy jak v ekonomickém, tak i v politickém a zejména kulturním významu, vytvářejí nový rámec a nové šance pro efektivní uplatnění rozvojových zdrojů české ekonomiky. Schopnost využití těchto zdrojů, schopnost úspěšné komunikace s aktéry v jednotlivých sektorech „tvůrčí ekonomiky“ jsou významnou podmínkou pro uplatnění moderního ekonoma v praxi. Další podmínkou je znalostní vybavení absolventa VŠE v oblasti multikulturních vztahů, schopnosti komunikovat s ekonomickými subjekty z různých evropských kultur v rámci rozšiřující se Evropské unie.

Více informací k VS zde.