Video vedlejší specializace Manažerská psychologie a sociologie

Vidíte svoji kariéru v managementu a práci s lidmi anebo máte zájem o oblast psychologie, sociologie a osobní rozvoj?

Vedlejší specializace Manažerská psychologie a sociologie rozšiřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti psychologických a sociologických stránek managementu. Kromě nezbytného teoretického základu je výuka zaměřena na rozvoj sociálních a manažerských dovedností, rozvoj kreativity a na reálné využití výzkumných metod v podnikové praxi. Výuka se opírá jednak o nejnovější učebnice a monografie zpracované k jednotlivým tématům, jednak o interaktivní a tréninkové metody, rozvíjející zejména sociální kompetenci budoucích řídících pracovníků nebo pracovníků zaměřených ve své profesionální práci na práci s lidmi (manažeři různých úrovní řízení, personalisté, pracovníci obchodu a marketingu apod.).

Více o VS zde.