Video vedlejší specializace Marketing

Zajímá vás marketing a chcete se mu věnovat i do budoucna?

Pak je vedlejší specializace Marketing přesně pro vás.

Vedlejší specializace Marketing poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v marketingu (např. brand manager, product manager, marketingový manažer) ve firmách všech velikostí, a to napříč celým spektrem odvětví. Získáte nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v marketingové praxi, ale osvojíte si i nezbytné praktické dovednosti. Pozornost je věnována jak strategickým aspektům, tak ryze praktickým činnostem spojeným s identifikací, uchopením a praktickým využitím ziskových tržních příležitostí. Do výuky je intenzivně zapojena celá řada prestižních firem, jako např. Unilever, Procter & Gamble, L ́Oréal, Nestlé, ACNielsen, Median atp.

Absolventi se uplatňují v marketingových odděleních tuzemských i zahraničních firem nebo také v agenturách nejrůznějšího typu. Neztratí se ani v kulturních institucích a neziskovkách. Nabyté znalosti a dovednosti vytvářejí výbornou startovací platformu jak pro úspěšnou manažerskou kariéru, tak pro vlastní podnikání.

Více informací k VS zde.