Vyhlášení interní grantové soutěže 2020

Interní grantová agentura Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje výběrové řízení na
projekty zahájené v r. 2020 v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu
prováděného studenty doktorského, ale i magisterského studijního programu.

V rámci soutěže mohou studenti získat prostředky na svůj výzkum.

Co je pro účast v soutěži potřeba udělat?

  • Domluvit se se svým vedoucím a aspoň jedním dalším studentem, který je u téhož vedoucího
  • Přihlásit se v systému InSIS

Doba řešení vědeckého projektu v rámci IGS je 12 – 36 měsíců. Doba řešení projektu na organizaci
studentské vědecké konference je 12 až 24 měsíců.

Uzávěrka přihlášek: 17. prosince 2019
Začátek řešení projektu: 1. března 2020

Více informací zde a pravidla soutěže zde.