Naši studenti uspěli v soutěži ESOP – bakalářské a diplomové práce

V zářijovém termínu soutěže ESOP uspěly následující práce. Úspěšným studentům i vedoucím srdečně gratulujeme!

Bakalářské práce

  • Alexandra Chmelíková: Spokojenost zaměstnanců společnosti SAP Services s.r.o. s pracovním prostředím (vedoucí práce: Mgr. Tereza Králová, Ph.D.)
  • Danil Karpychev: Využití emocí v reklamních apelech na platformě YouTube (vedoucí práce: doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D.)
  • Eliška Švandová: Možnosti profesionalizace Historické síně obce Tetína (vedoucí práce: Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.)

Diplomové práce

  • Jiří Jirák : Analýza rychle rostoucích firem v České republice (vedoucí práce: Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.)