Vyhodnocení soutěže ESOP o nejlepší závěrečné práce

Dne 25. 6. 2020 komise CVV FPH vyhodnotila nominace diplomových prací do soutěže ESOP. Z přihlášených prací uspěly (abecedně) následující:

 

  • Kladivíková Zuzana – Vplyv národnej kultúry na hodnoteniekvality ubytovacích služieb (vedoucí práce doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.)
  • Kluiters Leon – The Impact of Digital Trust on Firm Value and Governance (vedoucí práce Ing. Ladislav Tyll, MBA., Ph.D.)
  • Medková Lucie – Experimentální ověření diskriminace na pracovních pozicích dominovaných ženami (vedoucí práce Ing. Gabriela Říhová, Ph.D.)
  • Mukhin Nikita – The Impact of Content Characteristics on Twitter Audience Engagement: An Empirical Investigation of the Canadian NHL Organizations (vedoucí práce  doc. Ing. Ondřej Machek, Ph.D.)

 

Výherci získají mimořádné stipendium a diplom. Slavnostní vyhlášení nejlepších diplomových prací proběhne současně s předáním vysokoškolských diplomů při podzimních promocích; eventuálně při osobním předání diplomu na studijním oddělení.

 

Vítězům blahopřejeme!