Závěrečné prezentace CEMS Business Project 2023

V pátek 19. května 2023 se v rámci mezinárodního magisterského programu Master in International Management/CEMS uskutečnily tradiční závěrečné prezentace kurzu CEMS Business Project, jehož témata zadávali zástupci korporátních partnerů letos v únoru.


Tento semestr studenti pracovali v týmech na celkem 8 projektech, stejně jako v loňském roce byly navíc 2 z nich mezinárodní:

 • Do mezinárodního projektu Google se zapojili studentů z celkem 3 univerzit. Vedle VŠE to byla CUB (Corvinus University Budapest) a LSE (London School of Economics).
 • Do mezinárodního projektu Hilti se stejně jako v prvním případě zapojili studenti z celkem 3 univerzit. Společně se studenty VŠE se na projektu podíleli studenti CUB (Corvinus University Budapest) a SGH (Warsaw School of Economics).

Fotogalerie – Úvodní prezentace 17. února 2023
Fotogalerie – Závěrečné prezentace 19. května 2023


🔹 Kurz Business Project  🔹 

Během kurzu, který je založen na konzultační bázi, se studenti po celý semestr pravidelně scházejí a pracují na zadaném tématu. Zároveň se scházejí se zástupci firem a akademickými školiteli, aby mohli diskutovat problémy, které během řešení projektu vyvstanou. Na konci semestru pak své projekty prezentují nejen na půdě VŠE, ale i v daných společnostech. Stejně tak jsou výstupy projektů hodnoceny jak ze strany korporátních partnerů, tak ze strany školitelů.

Po úspěšném absolvování kurzu studenti obdrží 15 ECTS.

Během tohoto kurzu mají studenti příležitost:

 • proniknout do korporátního prostředí,
 • zlepšit si analytické a komunikační schopnosti,
 • aplikovat výzkumné metody,
 • uplatnit teoretické znalosti v praxi,
 • naučit se řídit procesy,
 • seznámit se s potenciálním zaměstnavatelem,
 • stanovit si profesní cíle.

Během tohoto kurzu se od studentů očekává:

 • převzetí zodpovědnosti za projekt,
 • úsilí dosáhnout nejlepších výsledků,
 • úměrné rozdělení pracovní zátěže v rámci jednotlivých členů týmu,
 • komunikace s tutorem na VŠE.

Témata projektů v akademickém roce 2022/2023

 

 

Za CEMS VŠE tým děkujeme všem zúčastněným studentům, zástupcům společností i školitelům za jejich účast na projektu a za vynaložené úsilí.