Zuzana Chytková publikovala článek v prestižním časopise Journal of Consumer Research

Docentka Zuzana Chytková z Katedry marketingu FPH publikovala článek Dominated Cosmopolitanism: Consumer Habitus Dynamics among Low-Resource Migrants“ v prestižním časopise Journal of Consumer Research. Tento časopis je na seznamu 30 nejlepších vědeckých časopisů v oblasti businessu a také na seznamu Financial Times 50. Impact factor (IF)*Journal of Consumer Research je 8,6, 5-letý IF je 11,1.

Článek se věnuje ženám, které migrují ve snaze najít lepší život pro sebe a své děti. Jedná se o kvalitativní studii, během níž byly tyto ženy sledovány po dobu 9 let. Ukázalo se, že výsledkem šoku ze zcela nového prostření a nutnosti adaptace může být jejich identifikace jako kosmopolité. I přes nedostatek zdrojů tato identifikace pomáhá překonávat stereotypní vnímání sebe sama jak v domovské zemi (jako emigranty), tak v nové kultuře (jako imigranty). Tím se otevírá možnost pro jinou životní trajektorii než tu, která je jim typicky připisována. Tato kosmopolitní predispozice vzniká mimo jiné adaptací a změnou spotřebních praktik. Klíčovou roli hraje dostupné vzdělávání, kdy sebemenší příležitost ke vzdělání může zásadně ovlivnit trajektorii jejich dalšího života.

 

*Impakt faktor (IF) je scientometrický index vypočítávaný společností Clarivate, který odráží průměrný roční počet citací článků publikovaných v posledních dvou letech v daném časopise, jak je indexován v databázi Web of Science společnosti Clarivate.

Zuzana Chytková publikovala článek v prestižním časopise Journal of Consumer Research