Absolvování stáží a další povinnosti programů PEM a EK

Do této oblasti povinností patří:

  • absolvování výzkumné stáže na zahraniční instituci,
  • podání výzkumného projektu,
  • pro prezenční doktorandy navíc výuka a práce pro katedru (vedení a oponování bakalářských prací, oponování diplomových prací, účast na ověřování znalostí studentů, konzultační hodiny v rozsahu nejméně 2 hodin týdně atd.).

Detailnější popis povinností pro jednotlivá opatření najdete na příslušných stránkách:

  • Opatření děkana N3/17 ze dne 3.4. 2017 – najdete zde
  • Opatření děkana N1/14 ze dne 10. 09. 2014 – najdete zde