Program CEMS/Master in International Management

Master in International Management/CEMS je anglický navazující magisterský program vyučovaný na Fakultě podnikohospodářské. Aliance CEMS nyní sestává z 33 akademických členů, přičemž v každé zemi může program vyučovat pouze jedna nejlepší ekonomická univerzita. Nedílnou součástí programu jsou také korporátní partneři, kterých je nyní více než 70.

Deadline pro podávání přihlášek je 28. února. Veškeré náležitosti a informace k podání přihlášky jsou uvedeny zde.

Klíčové charakteristiky programu CEMS

 1. Akademická excelence
  Kurikulum i kvalita výuky mají v rámci CEMS Aliance jasně stanovená pravidla a požadovanou úroveň a jsou pravidelně monitorovány.

 2. Mezinárodní rozměr
  Nedílnou součástí kurikula jsou semestr v zahraničí strávený na vybrané partnerské univerzitě a zahraniční stáž.

 3. Networking
  Studenti programu CEMS získají možnost začlenit se do rozsáhlé mezinárodní sítě profesionálů z celého světa.

 4. Praktická zkušenost
  V rámci kurzů a seminářů studenti řeší reálné projekty ve spolupráci s vybranými korporátními partnery.

 5. Společenský rozměr
  Součástí akademického roku CEMS je řada kulturních i odborných událostí, které nabízejí prostor k dalšímu navazování kontaktů.