Obor International Management

Plně v angličtině vyučovaný navazující magisterský studijní obor International Management je určen pro talentované absolventy ekonomicky zaměřeného bakalářského studijního programu s výbornými znalostmi anglického jazyka a se zájmem o mezinárodní podnikatelské prostředí.

ftVýchodiskem tohoto studijního oboru je mezinárodní magisterský program CEMS MIM (Master´s Degree in International Management), který získal za rok 2009 v celosvětově orientovaném hodnocení deníku Financial Times první místo mezi magisterskými programy zaměřených na management. Součástí studijního oboru je i semestrální studijní pobyt na zahraniční partnerské CEMS univerzitě, přičemž zde absolvované předměty (zařazené do programu CEMS) jsou plně uznány v rámci studia oboru International Managament.

Studijní obor International Management přináší svým absolventům nejen vysoký akademický standard znalostí, ale i získávání profesionálních dovedností, čímž zvyšuje jejich kvalifikaci v oblasti mezinárodního podnikání a managementu a spoluvytváří předpoklady k budování jejich úspěšné pracovní kariéry v náročném mezinárodním prostředí.

Splněním všech podmínek studijního oboru International management s účástí na:

  • CEMS blokovém semináři (koná se krátce před začátkem prvního semestru studia),
  • skill seminářích (probíhají průběžně),
  • a po absolvování 10ti týdenní praxe

získává student navíc, kromě titulu “Ing.” – inženýr, i mezinárodně uznávaný certifikát CEMS MIM, Master in International Management.

Podrobné webové stránky věnované oboru International Management/CEMS jsou na http://cemsmim.vse.cz.