Program Arts management

Cílem navazujícího magisterského studia programu Arts management je příprava absolventů pro úspěšné působení ve vedoucích pozicích ve sféře ekonomiky a podnikání v kultuře. Absolventi najdou uplatnění v řídících manažerských postech ve veřejné správě, v neziskovém sektoru i v mezinárodních organizacích v sektoru kultury. Magisterský obor je určen rovněž pro absolventy vysokoškolských uměleckých oborů, kteří získávají kvalifikaci pro management kulturních organizací i vlastních uměleckých podniků.

Program je vhodný pro dynamický typ studentů, absolventů ekonomických, ale i uměleckých bakalářských oborů, kteří pro své profesní uplatnění ve sféře ekonomiky a managementu kultury potřebují získat odborně specializované znalosti a dovednosti v souvislosti s řízením a budováním podniků v jednotlivých segmentech ekonomiky kultury.

Absolventi získají specializované znalosti a dovednosti nutné pro efektivní management organizací a podniků v jednotlivých oblastech kultury, ve sféře mezinárodní spolupráce, kulturní diplomacii a uplatnění kulturních statků v evropském a globálním ekonomickém rámci. Detailně ovládnou specifika jednotlivých segmentů hmotné i kreativní kultury, práci s médii a mediální prezentaci kulturních statků, včetně souvisejících marketingových strategií. Budou připraveni pro využití specializovaných znalostí a dovedností ve sféře ekonomiky kultury, v rozvoji kulturních průmyslů a v jednotlivých aplikačních rovinách kulturního podnikání, včetně oblasti kulturního turismu.

Studijní plány

Uchazeči/studenti mají k dispozici pro ně platný studijní plán v databázi InSIS v sekci Studijní informaceStudijní plány – Fakulta podnikohospodářská. Volbou typu studijního systému E, akademického roku, ve kterém byli přijati ke studiu, magisterského navazujícího typu studia a programu Arts management (do akademického roku 2018/19 včetně programu Ekonomika a management a oboru Arts management) se zobrazí katalog všech předmětů zařazených do skupin (vždy přes tlačítko „Prohlížet“). Studijní plán v InSIS je výchozím zdrojem informací o struktuře studia, kterou studenti musí pro úspěšné absolvování oboru splnit. Studenti se mohou ke studijnímu plánu rovněž dostat po přihlášení do InSIS přes Portál studentaKontrola plánu.

Doporučené studijní plány setříděné podle akademického roku přijetí ke studiu, jsou k dispozici níže: