Program Arts management

 

Co je cílem?

Cílem navazujícího magisterského studia programu Arts management je příprava absolventů pro úspěšné působení ve vedoucích pozicích ve sféře ekonomiky a podnikání v kultuře.

 

Pro koho je vhodný?

Dvouletý navazující magisterský program Arts management je vhodný pro absolventy ekonomických, ale i uměleckých bakalářských oborů, kteří chtějí získat odborné znalosti a dovednosti pro profesní uplatnění na manažerských pozicích v kulturních institucích nebo ve vlastním podnikání.

 

Jste ideální uchazeč?

Máte kulturní i ekonomický přehled a velmi dobře ovládáte anglický jazyk.

 

 

Kde se uplatníte?

Jako absolvent najdete uplatnění na řídících manažerských postech v oblasti kulturního managementu soukromých, veřejnoprávních, neziskových, státních i mezinárodních organizací a institucí. Nebo můžete založit vlastní firmu. Detailně ovládnete specifika jednotlivých segmentů hmotné i kreativní kultury, kulturní diplomacii, kulturní turismus, práci s médii a mediální prezentaci kulturních statků, včetně souvisejících marketingových strategií.

 

Jaké předměty vás čekají?

      • předměty oborového základu: marketing kultury, management, strategie, ekonomika kultury a kreativní průmysl, manažerská ekonomie, aplikovaná makroekonomie, trh umění, ekonomika a management muzeí a galerií, mediální komunikace: metody a strategie, management produkce ve filmu, televizi, rozhlase a nakladatelství, management hudby a hudebních těles, a další;
      • doprofilující předměty vedlejší specializace: dle vlastního výběru vedlejší specializace

 

Vzorový studijní plán

 

Povinné předměty

 

Chcete získat zahraniční zkušenosti?

V rámci magisterského studia můžete vyjet na studijní pobyt do zahraničí na jeden semestr, ale můžete vyrazit i na odbornou stáž u firmy v zahraničí.  Více zjistíte tady.

 

Kde rozšíříte své znalosti?

V rámci navazujícího magisterského studia rozšíříte vaše znalosti a kvalifikaci ve vedlejší specializaci. Vedlejška je povinnou součástí studia hlavního oboru, umožní vám se blíže zaměřit na další oblast mimo váš hlavní obor.

Fakulta podnikohospodářská nabízí 14 vedlejších specializací: 

Vedlejší specializaci si můžete vybrat i z dalších více než 50 zaměření na ostatních fakultách VŠE.