Program Arts management

 

Co je cílem? Cílem navazujícího magisterského studia programu Arts management je příprava absolventů pro úspěšné působení ve vedoucích pozicích ve sféře ekonomiky a podnikání v kultuře.

 

Pro koho je vhodný? Dvouletý navazující magisterský program Arts management je vhodný pro absolventy ekonomických, ale i uměleckých bakalářských oborů, kteří chtějí získat odborné znalosti a dovednosti pro profesní uplatnění na manažerských pozicích v kulturních institucích nebo ve vlastním podnikání.

 

Jste ideální uchazeč? Máte kulturní i ekonomický přehled a velmi dobře ovládáte anglický jazyk.

 

 

Kde se uplatníte? Jako absolvent najdete uplatnění na řídících manažerských postech v oblasti kulturního managementu soukromých, veřejnoprávních, neziskových, státních i mezinárodních organizací a institucí. Nebo můžete založit vlastní firmu. Detailně ovládnete specifika jednotlivých segmentů hmotné i kreativní kultury, kulturní diplomacii, kulturní turismus, práci s médii a mediální prezentaci kulturních statků, včetně souvisejících marketingových strategií.

 

Jaké předměty Vás čekají?

      • předměty oborového základu: marketing kultury, management, strategie, ekonomika kultury a kreativní průmysl, manažerská ekonomie, aplikovaná makroekonomie, trh umění, ekonomika a management muzeí a galerií, mediální komunikace: metody a strategie, management produkce ve filmu, televizi, rozhlase a nakladatelství, management hudby a hudebních těles, a další;
      • doprofilující předměty vedlejší specializace: dle vlastního výběru vedlejší specializace

Povinné předměty

 

Vzorový studijní plán

 

Chcete získat zahraniční zkušenosti? V rámci magisterského studia můžete vyjet na studijní pobyt do zahraničí na jeden semestr, ale můžete vyrazit i na odbornou stáž u firmy v zahraničí.  Více zjistíte tady.

 

Kde rozšíříte své znalosti? V rámci navazujícího magisterského studia rozšíříte vaše znalosti a kvalifikaci ve vedlejší specializaci. Vedlejška je povinnou součástí studia hlavního oboru, umožní vám se blíže zaměřit na další oblast mimo váš hlavní obor.

Fakulta podnikohospodářská nabízí 11 vedlejších specializací: 

Vedlejší specializaci si můžete vybrat i z dalších více než 50 zaměření na ostatních fakultách VŠE.

 

Studijní plány

Zajímá vás, jaké předměty vás při studiu čekají? Podrobný seznam všech předmětů, které musíte během magisterského studijního programu odstudovat, najdete ve studijním plánu. Ten taky doporučuje, v jakém semestru je vhodné dané předměty odstudovat. Například předmět Marketing kultury se doporučuje studovat v prvním semestru, předmět Management produkce ve filmu, televizi, rozhlase a nakladatelství zase ve čtvrtém semestru.

Každému přijatému uchazeči je přidělen příslušný studijní plán. Při sestavování rozvrhu se můžete držet doporučeného studijního plánu nebo si jej sestavit dle vlastních preferencí. 

Kde studijní plán najít? Doporučené studijní plány setříděné podle akademického roku přijetí ke studiu, najdete zde.

Kde najdete studijní plán po přijetí? Ke studijnímu plánu se můžete dostat po přihlášení do InSIS přes Portál studenta – Kontrola plánu.