Program Management

Cílem navazujícího magisterského studia programu Management je připravit jeho absolventy pro úspěšnou budoucí kariéru na manažerských pozicích zejména v průmyslových podnicích, podnicích služeb a v poradenských firmách.

Program je vhodný pro analyticky uvažující studenty, kteří mají výborný ekonomický přehled a rádi by si prohloubili svoje znalosti a dovednosti související s řízením a budováním podniků a kteří zatím nemají větší pracovní zkušenosti. Vzhledem k výrazně mezinárodnímu charakteru programu je obecným předpokladem uchazečů schopnost studovat klíčové texty z oboru v anglickém jazyce.

Studenti získají znalosti a dovednosti pro kvalitní zvládnutí ekonomických a manažerských funkcí na všech úrovních řízení podniku a dalších institucích, které znalost managementu podnikatelských subjektů předpokládají. Uplatnění naleznou v podnicích všech velikostí, různých životních cyklů, vlastnických či právních forem, odvětví a oborů podnikání.

Uchazeči/studenti mají k dispozici pro ně platný studijní plán v databázi InSIS v sekci Studijní informaceStudijní plány – Fakulta podnikohospodářská. Volbou typu studijního systému E, akademického roku, ve kterém byli přijati ke studiu, magisterského navazujícího typu studia a programu Management (do akademického roku 2018/19 včetně programu Ekonomika a management a oboru Management) se zobrazí katalog všech předmětů zařazených do skupin (vždy přes tlačítko „Prohlížet“). Studijní plán v InSIS je výchozím zdrojem informací o struktuře studia, kterou studenti musí pro úspěšné absolvování oboru splnit. Studenti se mohou ke studijnímu plánu rovněž dostat po přihlášení do InSIS přes Portál studentaKontrola plánu.

Doporučené studijní plány setříděné podle akademického roku přijetí ke studiu, jsou k dispozici níže: