Program Management

 

Co je cílem?

Cílem navazujícího magisterského studia programu Management je připravit eticky uvažující absolventy pro úspěšnou budoucí kariéru na manažerských pozicích zejména v podnikové sféře, ve státních institucích a neziskových organizacích.

 

Pro koho je vhodný?

Dvouletý navazující magisterský program Management je vhodný pro studenty se zájmem o podnikatelské prostředí, kteří by si rádi prohloubili svoje znalosti a dovednosti související s řízením a budováním podniků.

 

Jste ideální uchazeč?

Máte analytické uvažování, výborný ekonomický přehled a velmi dobře ovládáte anglický jazyk. Studijní program je výrazně mezinárodního charakteru, a proto se u ideálního uchazeče předpokládá schopnost studovat klíčové texty z oboru v anglickém jazyce.

 

Kde se uplatníte?

Získáte znalosti a dovednosti pro kvalitní zvládnutí ekonomických a manažerských funkcí na všech úrovních řízení podniku. Uplatníte se jak v začínajících podnicích, start-upech, rodinných firmách či korporátech, tak ve státní správě, neziskovém sektoru a veřejnoprávních institucích.

 

Jaké předměty vás čekají?

      • předměty oborového základu: strategie, leadership, management, marketing, inovace a podnikání, personální řízení, manažerské rozhodování a řešení problémů logistické služby, manažerská ekonomie, manažerské finance, aplikovaná makroekonomie, metody výzkumu;
      • doprofilující předměty vedlejší specializace: dle vlastního výběru vedlejší specializace

 

Vzorový studijní plán

 

Povinné předměty

 

Chcete získat zahraniční zkušenosti?

V rámci magisterského studia můžete vyjet na studijní pobyt do zahraničí na jeden semestr, ale můžete vyrazit i na odbornou stáž u firmy v zahraničí, nebo využít možnost takzvaného Double Degree výměnného studijního programu. Více zjistíte tady.

 

Kde rozšíříte své znalosti?

V rámci navazujícího magisterského studia rozšíříte vaše znalosti a kvalifikaci ve vedlejší specializaci. Vedlejška je povinnou součástí studia hlavního oboru, umožní vám se blíže zaměřit na další oblast mimo váš hlavní obor.

Fakulta podnikohospodářská nabízí 14 vedlejších specializací: 

Vedlejší specializaci si můžete vybrat i z dalších více než 50 zaměření na ostatních fakultách VŠE.