Katedra logistiky se zapojila do iniciativy Efficient Consumer Response/GS-1 v rámci evropského programu Lean & Green

Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE funguje jako auditorské pracoviště pro evropskou iniciativu Efficient Consumer Response (ECR)/GS-1 v České republice ve vazbě na evropský program Lean&Green. Cílem programu Lean & Green je komunikovat problematiku snižování oxidu uhličitého a skleníkových plynů v sektoru logistiky.

Lean & Green je koncipován jako závazek společnosti snížit minimálně o 20 procent emise oxidu uhličitého z logistických aktivit během následujících pěti let. Tento závazek musí mít zpracovaný v rámci vlastního akčního plánu, který včetně průběžných výsledků prochází nejméně jedenkrát ročně nezávislým auditem. Ten vypracovává právě Katedra logistiky. Na základě tohoto postupu získává společnost ocenění Lean & Green Awards.

Prvním držitelem ocenění Lean & Green Award v České republice se na základě nezávislého posouzení akčního plánu Katedrou logistiky stala společnost Budějovický Budvar.

 


Obchodní model ECR je založen na spolupráci mezi společnostmi a zahrnuje ucelenou koncepci standardů, procesních modelů a metod. Vizí koncepce ECR je plnit přání spotřebitelů rychle, hospodárně a ještě lépe než dosud – a to udržitelným způsobem: ECR kombinuje strategické, procesní a technické aspekty s cílem odstranit neefektivitu v celém hodnotovém řetězci.

Standardy GS1 vytvářejí společný základ pro podnikání díky jedinečné identifikaci, přesnému zaznamenávání a automatickému sdílení důležitých informací o produktech, místech, majetku a dalších. Podniky mohou také kombinovat různé standardy GS1 a zefektivnit tak obchodní procesy, například sledovatelnost.


 

Fakulta podnikohospodářská si uvědomuje důležitost udržitelnosti. Zapojení Katedry logistiky do iniciativy ECR je již druhou aktivitou fakulty v této oblasti po ESG Ratingu, který pro Asociaci společenské odpovědnosti připravil program CEMS MIM vyučovaný na FPH.

Katedra logistiky se zapojila do iniciativy Efficient Consumer Response/GS-1 v rámci evropského programu Lean & Green