Studie a články: Individual-level and family background determinants of young adults’ unemployment in Europe

Autoři článku Ing. Ondřej Dvouletý, doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., Vancea, M: Individual-level and family background determinants of young adults’ unemployment in Europe

Cílem studie bylo zjistit, jaké individuální a rodinné faktory ovlivňují nezaměstnanost mladých lidí. Studie je založena na analýze rozsáhlého harmonizovaného a průřezového datového souboru, který pochází šetření, jenž proběhlo v roce 2016 v jedenácti evropských zemích (N = 14,602). Studie vychází z výsledků vícenásobné regresní analýzy, jejíž úkolem bylo identifikovat faktory ovlivňující pravděpodobnost nezaměstnanosti mladých lidí ve věku 18-35 let. Z výsledků regresní analýzy vyplývá, že mimo věk, pohlaví, vzdělání, etnický a národnostní původu, péči o děti, nebo předchozí evidenci na úřadu práce, ovlivňují pravděpodobnost nezaměstnanosti i další faktory, jako je náboženské vyznání, averze k riziku, nebo nezaměstnanost rodičů.

Představitelé politické reprezentace a pracovníci úřadů práce by se měli na základě výsledků studie zaměřit na ohrožené skupiny na trhu práce, mezi které patří nejmladší věkové skupiny, ženy, lidé etnického původu, migranti, rizikově averzní lidé, nebo lidé s předchozí evidencí na úřadu práce. Výše uvedení stakeholdeři by se měli zaměřit na formulování hospodářsko-politických opatření, které by prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti, vzdělání, a kariérového poradenství těmto ohroženým skupinám pomohly opustit evidenci úřadu práce.

Cílová skupina stakeholderů: Představitelé a pracovníci úřadu práce

Celý článek si můžete stáhnout a přečíst zde.

Dvouletý, O., Lukeš, M. & Vancea, M. (2019). Individual-level and family background determinants of young adults’ unemployment in Europe. Empirica. DOI: https://doi.org/10.1007/s10663-018-9430-x