Státní doktorská zkouška (PEM)

Dle Opatření děkana N3/17 ze dne 3.4. 2017 i Opatření děkana N1/14 ze dne 10. 09. 2014 je povinností druhého ročníku úspěšné absolvování doktorské státní zkoušky. Pro připuštění k státní doktorské zkoušce musí mít doktorand prokazatelnou publikační činnost uvedenou v databázi PCVSE.

Státní doktorská zkouška prověřuje odborné znalosti doktoranda s důrazem na oblasti, na které je zaměřena zpracovávaná disertační práce. Součástí zkoušky je obhajoba tezí disertační práce. Student prokazuje stupeň zvládnutí širších teoretických vědomostí, metod samostatné vědecké práce a způsobů aplikace nových poznatků v tomto studijním programu a prezentuje výsledky své vědecko-výzkumné činnosti.

Přihlášení probíhá odevzdáním všech podkladových materiálů studijní referentce minimálně 4 týdny před konáním státní zkoušky. Je nutné mít hotovou první část disertační práce a v databázi publikační činnosti VŠE mít zadánu alespoň jednu publikaci. Součástí přihlášky k státní doktorské zkoušce je přehled publikační činnosti a zpráva školitele o vědecké činnosti studenta, které následně musí být schváleny garantem příslušného studijního programu.

Co se týče podkladových materiálů, je třeba na studijní oddělení přinést:

  • vyplněnou přihlášku k SDZ (formulář najdete zde),
  • 3 exempláře rozpracované disertační práce v rozsahu cca 30 stran (podepsané doktorandem),
  • zprávu školitele o průběhu studijní činnosti a vědecké činnosti doktoranda za celou dobu studia (podepsanou školitelem) a seznam publikační činnosti (podepsaný školitelem i studentem) – formulář najdete zde.

Státní doktorská zkouška má podobu ústní zkoušky před alespoň tříčlennou komisí. V souvislosti s vaší disertační prací budete dotázáni na okruhy některého z vámi absolvovaného předmětu:

Název předmětu Garant předmětu
Podniková ekonomika (PE_925) prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Management pro budoucnost (PM_912) doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.
Marketing a chování spotřebitele (MG 922) doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

Okruhy z předmětu Podniková ekonomika (PE_925) pro studenty, kteří nastoupili po roce 2014/2015 najdete zde. Okruhy z ostatních dvou předmětů (a dřívější okruhy z PE_925) najdete zde.

Termíny SDZ

Vyhlášené SDZ:

Ing. Daniel Šubrt/14.12.2022/9:30/RB459

Mag. Claudia Pölderl/12.9.2022/9:00/RB359

Ing. Michele Stasa/31. 01. 2022/14:00/RB348

Ing. Jan Mojžíš/10. 02. 2022/10:30/RB 459

Filip Roubíček, MSc./15. 02. 2022/09:30/ RB 322

Ing. Jan Wegert/23.02.2022/od 13:00/RB434

Katedra Termín Místnost Zúčastní se
Katedra Arts managementu 1.6.2022 bude upřesněno v květnu 2022
Katedra Arts managementu 2. 9. 2020 v 10:30  RB 359 Horňáková
Katedra logistiky 15. 02. 2022 /09:30 RB322 Filip Roubíček, MSc. ( program MME)
Katedra managementu 11. 2. 2021 v 10:30  RB 359 Svobodová
4. 3. 2021 v 10:30  RB 359 Sieber
20. 5. 2021 ve 14: 00 online Lukeš Rybanská
20. 5. 2021 v 15: 00 online Nováková
10.2.2022 RB459 Ing. Jan Mojžíš
Katedra manažerské ekonomie
Katedra manažerské psychologie a sociologie
Katedra marketingu 12. 1. 2021 v 10:30 RB 459 Beneš
Katedra personalistiky
Katedra podnikání 18. 9. 2020 v 10:00 RB 450 Mayerhoffer
Katedra strategie 17. 3. 2021 v 15 online Rosecká
10. 5. 2021 ve 14 RB 348 Kubíčková M.
20.10. 2021 ve 09 RB 348 Ing. Lenka Syrová
31.01.2022 ve 14:00 RB 348 Ing. Michele Stasa