Velká obhajoba disertační práce (PEM a EK)

Vzhledem ke končící akreditaci oboru Podniková ekonomika a management (PEM/PEME) a oboru Ekonomie (EK/EKE) je nutné, aby doktorandi v těchto oborech odevzdali disertační práci k velké obhajobě a doložili splnění svých studijních povinností nejpozději v září 2024.

Doktorandi v kombinované formě studia musí absolvovat velkou obhajobu disertační práce před koncem pátého ročníku, prezenční doktorandi před koncem třetího ročníku (nebo po převodu do kombinované formy opět do konce pátého ročníku).

Disertační práce má obvykle rozsah 120–150 normostran (bez příloh), tiskne se oboustranně. Doporučené okraje 2,5 cm. Doporučuje se řádkování 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma 12 pt (např. Georgia, Palatino Linotype apod.). Písmo názvů odstavců a kapitol je přiměřeně větší.

Disertační práce musí dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 47 obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Za disertační práci může být uznán i soubor minimálně 3 spolu souvisejících vědeckých článků k danému tématu již uveřejněných nebo přijatých do tisku v recenzovaných časopisech evidovaných v Social Science Citation Index nebo SCOPUS, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a sjednocujícím komentářem. Student musí být jediným autorem alespoň jednoho z těchto článků (školitel jako spoluautor se nezapočítává do autorských podílů, např. stále by se jednalo o článek jediného autora, pokud student publikuje článek společně se svým školitelem). Zároveň součet autorských podílů musí být roven alespoň 3. Pokud některé články ještě nebyly publikovány, ale byly již přijaty k tisku, musí doktorand před odevzdáním disertační práce k obhajobě doložit u takových článků přijetí k tisku.

Před plánovaným termínem obhajoby doktorské disertační práce musí mít doktorand splněny všechny ostatní povinnosti dle opatření děkana. Dále je třeba v předstihu minimálně 8 týdnů odevzdat disertační práci do InSIS a na studijní oddělení následující dokumenty:

  • 3 exempláře disertační práce v pevné vazbě, oboustranný tisk + ji zaslat i v elektronické podobě na adresu blanka.helclova@vse.cz, (šablona zde a/and for the template, see HERE)
  • 10 ks autoreferátu v tištěné podobě (stačí kroužková vazba) + ho zaslat i v elektronické podobě na adresu blanka.helclova@vse.cz Autoreferát je výrazně zkrácená verze disertační práce – má méně než 30 normostran a měl by obsahovat to nejdůležitější (cíl, hlavní teoretická východiska, jasně popsanou metodiku, konkrétní výsledky disertační práce, v kvantitativních typech prací hlavní testovaný model, charakteristiky původního řešení a přínosů, literatura použitá v autoreferátu). Student by ho měl konzultovat se školitelem, protože autoreferát se předem posílá komisi pro obhajobu disertační práce. Vypracování autoreferátu zabere několik týdnů a je dobré s tím počítat předem.
  • strukturovaný životopis (podepsaný studentem),
  • školitel k podkladům studenta připojí podepsaný protokol o výsledku kontroly práce v antiplagiátorském programu Validátor.vse.cz,
  • dopis děkanovi, v němž student žádá o umožnění obhajoby disertační práce (nezávazný vzor zde),
  • krátkou zprávu školitele o průběhu celého studia (podepsanou školitelem) (nezávazný vzor zde ),
  • seznam publikační činnosti (podepsaný školitelem a studentem) export z databáze PCVSE , doplňte do šablony pro krátkou zprávu školitele.
  • potvrzení o vložení práce a příloh do InSIS (POZOR na postup a zveřejnění dis. prací v případě, že se jedná o soubor uveřejněných kvalitních vědeckých článků se sjednocujícím komentářem  SZŘ čl.31 )

Termíny ODP

Oznámení o obhajobě a složení komise je zveřejněné vždy v písemné  podobě na nástěnce u RB347 . Případně se můžete informovat u studijní referentky.

Termín Místnost a čas Doktorand
18.06.2024 9:30, RB 438 Ing. Petr Bartoš (KMG, doc. Stříteský, PEM)
13.6.2024 13:00, RB 359 Ing. Daniel Šubrt(KAM, doc. Špaček, PEM)
13.06.2024 11:00, RB 359 Ing. Eva Hovořáková(KMPS, doc. Pauknerová, PEM)
29.05.2024 13:00, RB438 Menth Percy, Dipl.-Kfm., (KSG, prof. Hnilica, PEME)
21.05.2024 10:00, RB438 Mgr. Judith Schmitt (KMPS, doc. Pauknerová, MMEE)
07.05.2024 14:00, RB438 Shahab Sharfaei (KMAE, doc. Hudík, MMEE)
12.03.2024 13:00, RB 438  Dipl.-Bw. Martin Vogl, MBA(KSG, prof.Hnilica, PEME)
22.02.2024 13:30, RB 359 Lic. Marcel Roland Sieber(KM,  prof. Malý, PEME)
05.12.2023 11:00, RB 438 Ing. Jaroslav Petrů,(KMPS, doc. Jarošová, PEM)
08.11.2023 9:30RB359, Ing. Václav Špetlík, (KMAE, prof. Čadil, EK_E)
31.10.2023 9:30,RB438 Nico Thümler, M.Sc., (KMG, doc. Tahal) PEME
12.06.2023 10:00, RB 438 Mgr. Nikola Frollová, (KM, doc. Houdek)
05.06.2023 13:00,RB 438 Ing. Michele Stasa Ouzký (KSG, doc. Machek)
23.05.2023 RB 359 Ing. Kateřina Půbalová (KMPS, doc. Jarošová)
22.03.2023 09:30,RB Ing. Nikola Rosecká, (doc. Machek, KSG)
21.03.2023 11:00,RB Mgr. Jakub Grosman, (doc. Patočka, KAM)
15.03.2023 11:00, RB 438 Dipl.-Volkswirt Karlheinz Schwer, (prof. Hnilica, KSG)
15.03.2023 9:30, RB 438 Ing. Ladislav Možný, MBA, (prof. Hnilica, KSG)
01.03.2023 9:30, RB 359 Ivana Lukeš Rybanská (doc. Mládková, KM)
07.03.2023 9:30, RB 359 Radek Liška (prof. Malý, KM)
23.02.2023 10:00, RB 359 Norman Hendrik Riedel, MBA. KPO, (doc. Špaček)
18.01.2023 10:00, RB459 Mgr. Marek Novinský, KMG, (doc. Karlíček)
13.12.2022 9:30 RB459 Vítová Dušková, KMG, (doc. Karlíček)
12.12.2022 9:30, RB359 Lucia Horňáková, KAM, (doc. Patočka)
24.10.2022  13:00, RB 359 PhDr. Ladislava Knihová, MBA
18.10.2022 10:00, RB 359 Ing. Lenka Syrová
03.10.2022 10:00, RB 359 Ing. Markéta Svobodová
15.06.2022 10:00, RB 359 Ing. Veronika Machová
31.03.2022 09:30, RB359 Mgr. Petr Šimek
16.02.2022 15:00, RB359 Ing. Michal Kuděj
16. 9. 2021 13:30, RB 359 Florian Maximilian Diener, M.A.
16. 9. 2021 14:30, RB 359 Ing. et Ing. Klára Kubíčková
30. 6. 2021 14:00, RB 359 Ing. Karel Pernica
11. 5. 2021 14:00, RB 359 Mgr. Eva Purzycki
7. 4. 2021 14:00, RB 359 Mgr. Veronika Motlová
8. 2. 2021 14:30, RB 359 Warsame Osmar
9. 12. 2020 13:00, RB 359 JUDr. Jan Kubálek
10. 9. 2020 11:30, RB 459 Ing. Jan Mareš
10. 9. 2020 13:00, RB 459 Ing. Jana Gašková
17. 9. 2020 15:00, RB 359 Ing. Jana Abíková
18. 9. 2020 10:00, RB 359 Ing. Daniela Kolouchová
18. 9. 2020 13:00, RB 359 Ing. Martin Viktora