Program Arts management

 

Co je cílem? Cílem bakalářského studia programu Arts management je profesní příprava odborníků se zaměřením na management firem, organizací a institucí v sektoru kultury.

 

Pro koho je vhodný? Tříletý bakalářský program Arts management je vhodný pro studenty se zájmem o kulturní prostředí. Přemýšlíte-li o vlastním podnikání v kultuře nebo o kariéře na manažerských pozicích v kulturních institucích, pak je tento program pro vás.

 

Jste ideální uchazeč? Máte analytické uvažování, velmi dobře ovládáte anglický jazyk a orientujete se v oblasti kultury.

 

 

Kde se uplatníte? Jako absolvent se budete moci věnovat manažerským funkcím v oblasti kulturního managementu soukromých, veřejnoprávních, neziskových, státních i mezinárodních organizací a institucí. Budete schopni efektivně řídit podnikatelské subjekty v kultuře, najdete uplatnění v poradenských firmách a ve vedení uměleckých těles, galerií, muzeí i v oblasti památkové péče. Nebo můžete založit vlastní firmu.

 

Jaké předměty vás čekají?

      • všeobecné předměty: filosofie, ekonomie, statistika, informatika, studium anglického jazyka;
      • předměty oborového základu: strategická analýza, management, základy marketingu a marketing umění, právo, základy podnikání, účetnictví, daňový systém, projektový management, personalistika;
      • doprofilující odborné předměty: animace kulturního dědictví, sociologie kultury, kulturní turismus a kulturní dědictví, kulturní politika, územní plánování, geografie kultury, komunikace a public relations a podobně.

 

Chcete získat zahraniční zkušenosti? V rámci bakalářského studia můžete vyjet na studijní pobyt do zahraničí na jeden semestr.

 

Kde můžete rozšířit své znalosti? Studenti si mohou své znalosti a dovednosti dále rozvinout v rámci navazujícího magisterského studijního programu Arts management.

Buďte taky Arts! Studujte unikátní kombinaci kultury, ekonomie, managementu a marketingu. Studujte program Arts management na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze, který patří dle mezinárodního žebříčku Eduniversal Best Masters Ranking k nejlepším na světě.

Studijní plány

Zajímá vás, jaké předměty vás při studiu čekají? Podrobný seznam všech předmětů, které musíte během bakalářského studijního programu odstudovat, najdete ve studijním plánu. Ten taky doporučuje, v jakém semestru je vhodné dané předměty odstudovat. Například předmět Základy podnikání se zaměřením na kulturu ve druhém semestru, předmět Komunikace a public relations zase v šestém semestru.

Každému přijatému uchazeči je přidělen příslušný studijní plán. V prvním semestru vám bude rozvrh pevně přidělen, v dalších semestrech si jej už můžete sestavit sami. Předměty tak můžete studovat podle vzoru doporučeného studijního plánu nebo dle vlastních preferencí.

Kde studijní plán najít? Doporučené studijní plány setříděné podle akademického roku přijetí ke studiu, najdete zde.

Kde najdete studijní plán po přijetí? Ke studijnímu plánu se můžete dostat po přihlášení do InSIS přes Portál studenta – Kontrola plánu.