Studijní program

Na Fakultě podnikohospodářské je od roku 2020 akreditován čtyřletý studijní program Management a manažerská ekonomie. Standardní doba studia jsou 4 roky. Hlavním cílem doktorského programu je poskytnout doktorandům náročné specializované studium manažerských a aplikovaných ekonomických disciplín, s akcentem na současný vývoj manažerské a ekonomické teorie, výzkum v předmětné oblasti a aplikaci výzkumných zjištění v manažerské praxi.

Cílem doktorského studijního programu Management a manažerská ekonomie je vychovávat výzkumné pracovníky schopné rozvíjet jednotlivé oblasti teorie managementu a připravovat je na práci v tuzemských i zahraničních vědecko-výzkumných institucích a v mezinárodních vědeckých projektech.

Fakulta má akreditováno a přijímá k doktorskému studiu jak uchazeče do prezenční, tak i kombinované formy studia. Studium může být realizováno jak v českém, tak i anglickém jazyce.

Stávající studenti dokončí své doktorské studium ve studijních programech, v nichž byli přijati ke studiu: Podniková ekonomika a management, nebo Ekonomie.

Mohlo by Vás zajímat

Proč studovat Ph.D. u nás?
Přijímací zkoušky