Pracovní příležitosti od společnosti Philips

Pozice: Trade & Shopper Marketing Trainee

Staňte se součástí týmu Trade & Shopper Marketing, který velmi úzce spolupracuje také s prodejem a marketingem. Máme silnou strategickou roli se zaměřením na 4P. Naší hlavní úlohou je najít optimální způsob, jak přizpůsobit a implementovat globální strategie v kontextu lokálních a maloobchodních specifik. Pokud úspěšně absolvujete celý roční program můžete se rozvíjet dál na full-time pozici ve společnosti Philips.

Více o pozici najdete v příloze [PDF].

Pozice: Marketing Trainee

Budete součástí týmu Sonicare v České republice, který v sobě spojuje možnosti kombinace komunikace nejen ke koncovým spotřebitelům, ale také k pracovníkům z oblasti zdravotnictví. Chcete vést vlastní projekty v oblasti spotřebitelského a profesního marketingu? Spolupracovat na tvorbě marketingové strategie, jak pro spotřebitele, tak pro profesionály z oboru? Pro úspěšné absolventy programu může přijít i nabídka na full-time pozici ve společnosti Philips.

Více o pozici najdete v příloze [PDF]