Mise a vize

Dlouhodobý záměr

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské na svém jednání 9.12. 2015 schválil Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020. Dokumenty jsou ke stažení na konci stránky.

Strategické plány rozvoje, složení rozvojové rady FPH a další dokumenty spadající pod toto téma naleznete na stránce zde.

Etika, odpovědnost a udržitelnost

Etický kodex VŠE

Etická komise

Jednací řád Etické komise Vysoké školy ekonomické v Praze

Zásady odpovědnosti managementu vzdělávací organizace

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj