Státní závěrečná zkouška

Informace ke státní závěrečné zkoušce naleznete na studentském intranetu v sekci Studium Bc. – Státní závěrečná zkouška.

Studentský intranet FPH je určen pro studenty Fakulty podnikohospodářské, odkaz je tak přístupný pouze jim.