Státní závěrečná zkouška

Informace ke státní závěrečné zkoušce najdete na studentském intranetu v sekci Studium Ing. – Státní závěrečná zkouška.

Studentský intranet FPH je určen pro studenty Fakulty podnikohospodářské, odkaz je tak přístupný pouze jim.