Diplomová práce

Informace k diplomové práci najdete na studentském intranetu v sekci Studium Ing. – Diplomová práce.

Studentský intranet FPH je určen pro studenty Fakulty podnikohospodářské, odkaz je tak přístupný pouze jim.