Studijní plány

Program Management

Uchazeči/studenti mají k dispozici pro ně platný studijní plán v databázi InSIS v sekci Studijní informaceStudijní plány – Fakulta podnikohospodářská. Volbou typu studijního systému E, akademického roku, ve kterém byli přijati ke studiu, magisterského navazujícího typu studia a programu Management (do akademického roku 2018/19 včetně programu Ekonomika a management a oboru Management) se zobrazí katalog všech předmětů zařazených do skupin (vždy přes tlačítko „Prohlížet“). Studijní plán v InSIS je výchozím zdrojem informací o struktuře studia, kterou studenti musí pro úspěšné absolvování oboru splnit.

Studenti se mohou ke studijnímu plánu rovněž dostat po přihlášení do InSIS přes Portál studentaKontrola plánu.

Kromě předmětů ze studijního plánu hlavní specializace si student volí vedlejší specializaci z nabídky celé VŠE v Praze, v rámci které je nutné odstudovat předměty VS v hodnotě 30 kreditů a složit soubornou zkoušku z VS (úaspěšné ukončení VS soubornou zkouškou je nutnou podmínkou ke skládání státní zkoušky z hlavní specializace).

Doporučené studijní plány setříděné podle akademického roku přijetí ke studiu, jsou k dispozici níže:

 

Program Arts management

Uchazeči/studenti mají k dispozici pro ně platný studijní plán v databázi InSIS v sekci Studijní informace – Studijní plány – Fakulta podnikohospodářská. Volbou typu studijního systému E, akademického roku, ve kterém byli přijati ke studiu, magisterského navazujícího typu studia a programu Arts management (do akademického roku 2018/19 včetně programu Ekonomika a management a oboru Arts management) se zobrazí katalog všech předmětů zařazených do skupin (vždy přes tlačítko „Prohlížet“). Studijní plán v InSIS je výchozím zdrojem informací o struktuře studia, kterou studenti musí pro úspěšné absolvování oboru splnit.

Studenti se mohou ke studijnímu plánu rovněž dostat po přihlášení do InSIS přes Portál studentaKontrola plánu.

Kromě předmětů ze studijního plánu hlavní specializace si student volí vedlejší specializaci z nabídky celé VŠE v Praze, v rámci které je nutné odstudovat předměty VS v hodnotě 30 kreditů a složit soubornou zkoušku z VS (úaspěšné ukončení VS soubornou zkouškou je nutnou podmínkou ke skládání státní zkoušky z hlavní specializace).

Doporučené studijní plány setříděné podle akademického roku přijetí ke studiu, jsou k dispozici níže:

 

Program International Management/CEMS

Informace najdete na webových stránkách.

 

Program Management MIMG

Informace najdete na webových stránkách.

 

Mohlo by Vás zajímat

Studijní oddělení
Diplomová práce