Studijní plány

Obor Podniková ekonomika a management

Uchazeči/studenti mají k dispozici pro ně platný studijní plán k v databázi InSIS v sekci Studijní informace – Studijní plány. Volbou typu studijního systému E, dále pak akademického roku, ve kterém byli přijati ke studiu, bakalářského programu Ekonomika a management a oboru Podniková ekonomika a management se zobrazí katalog všech předmětů zařazených do skupin (vždy přes tlačítko „Prohlížet“). Studijní plán v InSIS je základním výchozím zdrojem informací o struktuře studia, kterou studenti musí pro úspěšné absolvování oboru Podniková ekonomika a management splnit. Studenti se mohou ke studijnímu plánu rovněž dostat po přihlášení do InSIS přes Portál studenta – Kontrola plánu.

Doporučené studijní plány setříděné podle akademického roku přijetí ke studiu, jsou k dispozici níže:

Obor Arts management

Uchazeči/studenti mají k dispozici pro ně platný studijní plán k v databázi InSIS v sekci Studijní informace – Studijní plány. Volbou typu studijního systému E, akademického roku, ve kterém byli přijati ke studiu, bakalářského programu Ekonomika a management a oboru Arts management se zobrazí katalog všech předmětů zařazených do skupin (vždy přes tlačítko „Prohlížet“). Studijní plán v InSIS je základním výchozím zdrojem informací o struktuře studia, kterou studenti musí pro úspěšné absolvování oboru Arts management splnit. Studenti se mohou ke studijnímu plánu rovněž dostat po přihlášení do InSIS přes Portál studenta – Kontrola plánu.

Doporučené studijní plány setříděné podle akademického roku přijetí ke studiu, jsou k dispozici níže:

Obor Business Administration (v anglickém jazyce)

Informace najdete na webových stránkách BBA.

Obor Экономика предприятия и менеджмент (v ruském jazyce)

Informace najdete na webových stránkách EPM.