18.11.2016 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze patří mezi nejvýznamnější fakulty zaměřené na oblast managementu v regionu střední a východní Evropy. Posláním fakulty je vytvářet a předávat znalosti, rozvíjet dovednosti a formovat postoje pro úspěšné řízení firem a organizací v měnícím se globálním prostředí. Absolventi fakulty nacházejí uplatnění v mezinárodních korporacích, v malých a středních podnicích, v kulturních a neziskových organizacích nebo zakládají vlastní firmy.

Více »
EFMD_logoNávštěva hodnotící komise EQUIS

Dnes skončila návštěva čtyřčlenné komise EFMD, která hodnotila Fakultu podnikohospodářskou VŠE v rámci akreditačního procesu EQUIS. Členy komise byli prof. Susan Cox, emeritní děkanka Lancaster University Management School, prof. Dr. Xiongwen Lu, děkan Fudan University School of Management, doc. Denisa Číderová, prorektorka Ekonomické univerzity v Bratislavě, a Nicolas Kourim, zakladatel společnosti Netuall.

Více


Zpravodaj FPH - informace o dění na Fakultě podnikohospodářské

Fakulta na sociálních sítích

Facebook Twitter

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 098 442

Nepřehlédněte

Přihlášky do bakalářských a magisterských oborů 

Přihlášky můžete podávat do 30. dubna 2017.

Více informací o vyučovaných oborech naleznete zde.

logo

Partneři fakulty

Generální partner fakulty

Business development advisory

Hlavní partneři fakulty

Apogeo

Metrostav 

TMobile

Unilever

Korporátní partneři CEMS

Plzeňský Prazdroj
Škoda Auto

Hilti_Logo

Další partneři fakulty