Nový Double-degree program mezi FPH a Obchodní fakultou EU Bratislava

Fakulta podnikohospodářská ve spolupráci s Obchodní fakultou Ekonomické univerzity v Bratislavě (EU) může nově nabídnout možnost výměnného studijního programu typu „double degree“ ve standardní délce studia 2 roky. Studenti naší fakulty tak mohou vedle již zavedeného Double-degree programu s Fakultou podnikového manažmentu EU v Bratislavě vyjet na semestr studovat na Obchodní fakultu té samé univerzity a naopak. Absolventi programu získávají 2 inženýrské tituly, tedy titul inženýr managementu na FPH a marketingu a obchodního managementu na Obchodní fakultě EU.

Zástupci VŠE a Ekonomické univerzity v Bratislavě se dnes 14. května 2019 sešli, aby podepsali smlouvu o poskytování Double-degree programu. Smlouvu svými podpisy stvrdili ze strany VŠE paní rektorka VŠE prof. Hana Machková a děkan FPH prof. Ivan Nový a ze strany partnerské univerzity rektor školy prof. Ferdinand Daňo a děkan Obchodní fakulty EU Ing. Peter Drábik za Ekonomickou univerzitu v Bratislavě.