Archiv rubriky: Aktuality

Promoce absolventů oborů magisterského studia

Promoce absolventů oborů magisterského studia Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří dokončili studium v období od 6. 3. 2018 do 20. 6. 2018 včetně, se konají v pátek 29. června 2018  ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze dle následujícího časového harmonogramu: 9:00 obor Management – celý (tj. ti, kteří nastoupili do studia od ak. […]

Placené stáže ve společnosti Amazon, Lucemburku

Firemní partner fakulty Amazon nabízí dvě pracovní stáže v Lucemburku: HR – internship in Lux Business Analysis in Lux Jedná se o placenou stáž, z odměny bude možné pokrýt životní náklady související s pobytem.Výjezd na stáž podpoří FPH z programu Erasmus+ nebo z dalších programů souvisejících s výjezdy studentů. Studenti NMS na FPH mohou stáž absolvovat […]

Placené stáže ve společnosti Amazon, Lucemburku

Vyhodnocení soutěže ESOP – diplomové a seminární práce

V letním termínu soutěže ESOP uspěly následující práce. Úspěšným studentům i vedoucím srdečně gratulujeme! Diplomové práce Anh Hoang : Best practices evropského e-retailu (vedoucí práce: Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.) Pavel Jiránek: Evaluation of Decision Making Process of a Venture Capital Firm from the CEE Region (vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.) Danica Pappová: Analýza […]

Akademičtí pracovníci a studenti reprezentovali poprvé svou fakultu na Run Czech O2 Pražské štafetě 2018

Mezikatedrální týmy mohou být začátkem solidní každoroční tradice naší fakulty. Díky patří nejen přímým účastníkům akce (pro některé to bylo náročnějším proběhnutím, jiní zahájili běh pokřikem „morituri te salutant“), ale především děkanovi prof. Ivanu Novému, který akci zaštítil, proděkanovi prof. Jindřichu Soukupovi, který akci za FPH organizoval, doc. Jiřímu Patočkovi, který zajistil kreativní potisk běžeckých trikotů, které symbolizují […]

Akademičtí pracovníci a studenti reprezentovali poprvé svou fakultu na Run Czech O2 Pražské štafetě 2018

Fakulta podnikohospodářská uzavřela partnerství s Centrem Paraple

Centrum Paraple je novým partnerem Fakulty podnikohospodářské. Fakulta tak získala vedle organizace Spolu dětem druhého partnera v oblasti společenské odpovědnosti.

Akademičtí pracovníci a studenti reprezentovali poprvé svou fakultu na Run Czech O2 Pražské štafetě 2018

Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana FPH

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské zvolil pro funkční období 1. 7. 2018 – 30. 6. 2022 děkanem prof. Ing. Ivana Nového, CSc.

Akademičtí pracovníci a studenti reprezentovali poprvé svou fakultu na Run Czech O2 Pražské štafetě 2018

Fakulta podnikohospodářská VŠE získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Fakulta podnikohospodářská VŠE je vítězem letošní Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, a to v kategorii veřejný sektor. Současně získala i mezinárodní ocenění EFQM Committed to Sustainability – 2STAR. Ceny vyhlásil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Slavnostní předávání Národních cen se uskutečnilo 28. listopadu 2017  ve Španělském sále Pražského hradu.

Akademičtí pracovníci a studenti reprezentovali poprvé svou fakultu na Run Czech O2 Pražské štafetě 2018